DS milieu-consult is een onafhankelijk milieukundig advies- en onderzoeksbureau met ruim 25 jaar ervaring op milieugebied. De deskundigheid van DS milieu-consult uit zich in een gerichte aanpak van uiteenlopende milieuvraagstukken.

Milieuonderzoek is een vast onderdeel van het advies- en onderzoekswerk. Naast kennis op het gebied van milieukundig grond- en grondwateronderzoek en bodemsanering, is ook veel knowhow aanwezig op het gebied van regelgeving en juridische aangelegenheden.

Kennis en ervaring wordt gecombineerd met een flinke dosis gezond verstand, vasthoudendheid en vaak wat eigenwijsheid.

Uitgangspunt van ieder project dat DS milieu-consult uitvoert is het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie om met die kennis een onderzoeksplan op te stellen waarmee op een zo’n efficiënt mogelijke wijze de doelstellingen worden bereikt. Doelmatigheid en creativiteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Get it right first time!

Bij DS milieu-consult wordt ieder project van A tot Z door één adviseur behandeld. De directe betrokkenheid van de adviseur bij iedere stap van het project waarborgt een juiste beoordeling van alle voorkomende probleemsituaties en voorkomt verlies of foutieve overdracht van informatie.

DS milieu-consult kenmerkt zich door haar grote flexibiliteit. Zo kunnen opdrachten vaak op zeer korte termijn worden uitgevoerd en zijn de medewerkers ook buiten de reguliere kantoortijden bereikbaar voor advies.

DS milieu-consult heeft geen prijzen gewonnen maar beschouwt het vertrouwen in haar capaciteiten door vooraanstaande ondernemingen als haar hoofdprijs.

Behoefte aan een eigenwijze partner? Bel ons! 078 6767240, 24 Uur per dag, zeven dagen in de week!