Op het gebruik van deze website www.dsmilieu-consult.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als je gebruik maakt van deze website, gaan we ervan uit dat je kennis hebt genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze hebt aanvaard.

Gebruik van informatie

DS milieu-consult streeft ervaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat DS milieu-consult niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. DS milieu-consult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen DS milieu-consult en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

DS milieu-consult garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met DS milieu-consult te corresponderen, accepteer je dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van DS milieu-consult zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvuldigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat DS milieu-consult daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.