Vaak moet er na een milieu-incident snel gehandeld worden, om erger te voorkomen. De situaties kunnen uiteenlopen van een eenvoudige olielekkage tot een ingrijpend milieu-ongeval langs de weg, het spoor of op uw bedrijf waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dan is het prettig te weten dat DS milieu-consult over een netwerk van specialisten beschikt die de gevolgen van een calamiteit snel kunnen opruimen. DS milieu-consult heeft de kennis in huis om alles in goede banen te leiden en zorgt voor de vereiste vergunningen en de contacten met het bevoegde gezag. DS milieu-consult is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend om de sanering bij calamiteiten te mogen begeleiden.

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar, zeven dagen in de week.