Bodemonderzoek, is het nuttig of zinvol? DS milieu-consult kan u antwoord geven op deze vraag. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een grond- en/of grondwateronderzoek uit te voeren.

Bij de aanvraag van vergunningen voor bouwprojecten, industriële activiteiten of andere bodemgerelateerde werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om een milieuhygiënisch bodemonderzoek uit te voeren. Dit is vaak vereist om te voldoen aan wet- en regelgeving die de bescherming van het milieu en de volksgezondheid waarborgt.

Daarnaast kunnen aan- en verkooptransacties en (ver)huurovereenkomsten een aanleiding tot de uitvoering van een bodemonderzoek zijn. Geen enkele situatie is gelijk, dus ook het uit te voeren bodemonderzoek verschilt. U verwacht van ons een op uw situatie afgestemd onderzoek, niet minder maar zeker niet meer. Daarom krijgt u van ons ook geen telefonische offerte. Pas nadat wij ons volledig op de hoogte hebben gesteld van uw specifieke omstandigheden krijgt u van ons vrijblijvend onze aanbieding zodat u vooraf weet waarvoor u betaalt en ook achteraf niet geconfronteerd wordt met onvoorzien meerwerk.

Alleen bedrijven die op grond van de BRL 2000 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn erkend, mogen veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. Zij zijn ook de enigen die voor deze activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’ mogen voeren. DS milieu-consult is zo’n erkend bedrijf.